Tarifes i condicions del transport

La nostra distribució es fa amb mitjans propis i empreses externes en funció de l’àmbit de distribució.

Les tarifes d’enviament estan en funció de la destinació i del pes.

1. Les presents condicions són aplicables per als enviaments contractats en defecte de pactes o condicions específiques derivades de la singularitat de cada producte o servei.

2. Les dades sobre el destí de la comanda i per al destinatari són facilitades per aquest i sota la seva responsabilitat, no sent comprovats per l’agència de transport, llevat greu risc imminent o ordre de l’autoritat.

3. La prestació dels serveis s’efectuarà de dilluns a dissabte. En el còmput temporal s’exclouen els dies festius a la localitat de destinació.

4. En cap cas el termini d’entrega serà superior a 72h des que s’efectua la comanda excepte que s’especifiqui el contrari al client que la fa. En cas d’incompliment del termini de lliurament pactat, la indemnització a abonar consistirà en la devolució dels ports satisfets pel client. No es considerarà incompliment del termini de lliurament aquells causats per absència de l’interessat, canvi de domicili o adreça desconeguda; lliuraments fora de termini en segon intent de lliurament, causes de força major o cas fortuït o altres no imputables a l’agència de transport. En el cas que la comanda sigui rebutjat pel destinatari o el destinatari es trobi absent, Bomboneria Almera SL no assumeix cap responsabilitat i es reserva el dret a cobrar a el client el 100% de la valor de la comanda.

5. El lliurament de la comanda es realitzarà al domicili designat pel destinatari, excepte per reiterada absència de l’interessat, en aquest cas, s’efectuarà al punt que aquest indiqui quan fa la comanda. En cas d’absència del destinatari es deixarà avís de l’intent de lliurament, així com de la forma d’acordar la mateixa.

6. Serà requisit necessari per a procedir al lliurament de la mercaderia la signatura de la comanda del destinatari. En cas de negativa del destinatari a signar la comanda de l’agència quedarà eximit de tota responsabilitat.

7. Els terminis per efectuar la reclamació per danys en la mercaderia seran de 24 hores des del lliurament si els danys no són apreciables exteriorment.

Punt de retorn de devolucions
Bomboneria Almera SL
CIF B-61549143
Adreça: Carrer del Mar, 70 08911 Badalona
Telèfon: 933 891 811
Correu electrònic: info@bomboneria-almera.com

Política de devolucions

1.El producte que s’entrega és incorrecte o defectuós
Quan rebeu la vostra comanda l’haureu d’inspeccionar immediatament per verificar que la comanda és correcta, sempre abans d’obrir i consumir els productes. Si heu rebut una comanda incorrecta, o els productes es troben danyats o defectuosos, si us plau accepteu les nostres disculpes en primer lloc. Aquests casos són molt poc freqüents, tot i així, intentarem solucionar aquest problema el més aviat possible.

Per rebre el reemborsament o reemplaçament de productes, haureu de tornar la comanda o producte en les mateixes condicions en què ho vau rebre i, dins de les 24 hores següents al moment que ho vau rebre.

2.Drets dels consumidors
La nostra política de devolucions no afecta els vostres drets com a consumidors

3.Què heu de fer per tornar un producte
Contacteu amb nosaltres de manera ràpida i segura, mitjançant trucada telefònica o via e-mail, facilitant el vostre número de comanda, el producte a retornar i la raó per la qual es realitza aquesta devolució. Us confirmarem la direcció a la qual haureu d’enviar l’article en qüestió. Si us plau, empaqueteu l’article de manera segura i incloeu dins del paquet el vostre número de comanda, nom i adreça completa. Si us plau, incloeu també el rebut o justificant d’enviament quan ens torneu el producte.

Qualsevol producte enviat de tornada és responsabilitat de l’usuari fins que ens arriba. Per això, assegureu-vos que torneu el producte usant un mètode d’enviament segur.

La nostra política de devolució s’aplica a les comandes realitzades directament a través del nostre web.

4.Cost dels articles retornats
Només retornarem els costos d’enviament d’aquelles devolucions per comandes errònies, així com de productes que es trobin danyats o defectuosos i que no hagin estat oberts i/o consumits parcialment o totalment.

5.Queixes i reclamacions
Si no esteu satisfets amb el mètode que hem aplicat per gestionar la vostra devolució o reemplaçament de qualsevol producte, si us plau us preguem accepteu les nostres disculpes.

Estarem encantats de buscar solucions alternatives per resoldre qualsevol incident. Només cal que ens envieu un correu electrònic a info@bomboneria-almera.com.